Home
Home  /   Lyrics in English  /   Như Quỳnh - Lênh Đênh Phận Buồn

Như Quỳnh — Lênh Đênh Phận Buồn

Artist: → Như Quỳnh
 

 

 

Như Quỳnh — Lênh Đênh Phận Buồn — lyrics

 

 

 

{Verse 1}
Bạn bè gặp nhau cứ hỏi đã lâu không còn trông thấy em tươi nụ cười
Rằng tại sao em ít vui dù lợi danh, tài sắc giữa bao người
Họ hàng gần xa cũng khen
Thấy em rất cao sang quyền quý
Bao may mắn vây quanh duyên thắm bên anh
Hạnh phúc tươi màu xanh

 

 

 

 

{Verse 2}
Sự thật nào ai thấu hiểu mỗi đêm em buồn trong nỗi cô đơn thật dài
Chỉ mình em mang tiếng yêu
Mà tình anh hoài quyến luyến bên ai
Ngày gặp anh em đã sai, đã tin biết bao lời hẹn ước
Như tia nắng ban mai qua bão giông dài
Tình đã vội nhạt phai

 

 

 

 

 

{Điệp Khúc 1}
Đôi ta duyên kiếp xa xôi hoặc em lênh đênh số phận
Yêu anh em đã không cần
Mong ước một lần thiệp hồng cùng áo cưới
Sang ngang không lễ vu quy
Ngày vui em đâu có gì
Sao anh không nghĩ cho em

Ai trả cho em một nửa đời lỗi hẹn?

 

 

 

 

 

{Instrumental Bridge}
{Điệp Khúc 2}
Sang ngang không lễ vu quy
Ngày vui em đâu có gì
Sao anh không nghĩ cho em
Ai trả cho em một nửa đời lỗi hẹn?

 

 

 

 

 

{Verse 3}
Và giờ đây ai cũng bảo chớ nên tin lời ai hứa yêu em thật nhiều
Lời đầu môi luôn dễ trao
Mà thật tâm chẳng dễ có bao nhiêu
Thì dù sao khi đã yêu cứ xem đó như là lầm lỡ
Xin duyên kiếp mai sau xa lánh u sầu
Để thôi làm khổ nhau

 

 

 

 

 

355050cookie-checkNhư Quỳnh — Lênh Đênh Phận Buồn
Просмотры 25


When singing your favorite songs, do you often get confused in words? Or maybe you want to play a song, but you don’t know its full content? Do you often find it difficult to find the lyrics of the songs you like? Did the found platforms give you incorrect content? Or are you one of the big fans of karaoke, but do not always have the opportunity to visit special places?


Our portal is a unique find and your best assistant in this matter. Our platform contains a huge amount of texts for the most popular and in-demand songs. We have developed this site especially for you, for all fans and not only! You no longer have to go out to public places to have a good time! Now you can enjoy singing right from home, and any other convenient and desirable place for you! From now on, you can arrange your karaoke evenings in the most unusual locations, alone with yourself, as well as with your loved ones. There is no more need to suffer, singing the words of your favorite songs at random. Using our platform, you will greatly simplify your life, and you will be able to find multiple lyrics for songs of various genres and times, from the oldest to the latest novelties.

The database of our platform contains a large number of texts of the best and most relevant compositions of all time. On our portal you can find contents of Russian, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek, Turkish, foreign, and even Ukrainian songs.
We regularly update our site with qualitatively selected materials, carefully checking the correctness of the content of the published texts.

Our platform is constantly updated, and thanks to its maximum functionality, it is very simple and convenient to use. You can easily find the content of any song you like using the search bar. You can also choose something new from the pre-made categories.

If you encounter any display problems or search problems while using our platform, etc., you can always contact us. A team of our qualified specialists will carefully study your appeal, and will definitely correct all the inconveniences that have arisen as soon as possible.

Read completely