Home
Home  /   Lyrics in English  /   Big Zulu - 150 Bars (Ke Hip Hop Dawg)

Big Zulu — 150 Bars (Ke Hip Hop Dawg)

Artist: → Big Zulu
 

 

 

Big Zulu — 150 Bars (Ke Hip Hop Dawg) — lyrics

 

 

 

 

 

[Intro: Cassper Nyovest, Big Zulu]
(Ke Hip Hop Dawg)
Ayi, shun wenkabi
Ay’ awuthi siyizwe Stallion sekonakele
(Ke Hip Hop Dawg)
Asengenil’amanz’ endlini mfo kaMgule
Ayikho into ezakwenziwa sebebhedile
Ufuseg akabe ufusegi ke manje angeke sisabuyela emuva
Ay khaleke konakele ke maje

 

 

 

[Verse: Big Zulu]
Ay iNkabi Nation manje ngeke ngibingelele
Senizongithola ngaphakathi ngiginga indoda Ingalindele
Ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele
Ithi izo save i-Hip Hop, iy saver njani nayo iy fele?
Inkabi ingaphakathi ayibingeleli ayisaqoqothi
Umfan’ uyodlala nowabo ushun wenkabi awusatotosi
Ng’ khule iy’nsizwa ziboshiwe kulelizinga asisankonkothi
Nina nijwayel’ iPiano la kusho iHipHop as’kokodi
Woz’ eNkab mawufuna iBeef uzofika itafula lidekiwe
Uhlale wazi may’ ngakuhlula uzophuma ingozi sik’ gqemile
Uthi sibonela kuwe upheth’ iGame, usudakiwe?
Family tree ishlahla sensangu, yin’ engathi usubhemile
Okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuya speed-a
Usese mncane Mufasa, kim’ awuhlukile noSimba
Ay’khale may’khala lakim’ akekho ozongithinta
Kule industry sengi Famous ngiwu Nkulunkulu niyangisumisa
Uxolo ma nobaba ang’soze ngathuka i-family
Kuleli hlathi ngiwuthazane ngisadlala nambhubesi
Ngiqinisa abafana sebenomqondo wama thekeni
Ama los [?] i-skinny jean kom Rapper sekunokuvela iphenti
I’m Zulu man with the power angisakhulum ngo Nasty C
I-flow kimi itotal komRapper kukhuphuka i-BP
Akekho ongang’ thinta ningangitseheli ngo Stogie T
IMercedes isentanyeni kodw’ ama Garage aEmtee
Hip Hop iphethwe iNkabi usomaTekisi ithini i-Clock
Nijuthwa iFacebook noTwitter bathi nidumile ko TikTok
Nikhuluma kakhulu ngayhi ninokugqoka iy’kinnyTop
Kukhon’ obhadelewa ukushaywa nikhala kamndand’ njengo Slik Talk
Ubani uStogie T uye wenzani savuka sezwa?
Umkhonto kim usesandleni isdudla ngis’shiya siphethe inxeba
Ngidla amaBars ung’ dlela umona ingulube inginonele
Isdudla sinokufana nebhola, I woundn’t mind ukuk’ khahlela
Kunzima ukufica inkabi bafana sekuyakhuphukela
Sikhipha ama-Hit everyday anofika soncobelela
Bhayiziswa ama-Comment angabe nje niya Concentrater
Ngoba i-Game ibuzwa kim engathi Ku Hip Hop ngiyi Commentator
Nithi uZulu akasaRap, kanti nikhukuma amanga
Ngaqala uk’Rapper nibancane, nanisathi inyam’inama
Indlala ibanga ulaka kant ulaka lubanga indlala
Sinemali eningi siye Duabi 3.7 ukubona intaba
Ngikhuluma lezindaba ngoba akekho engimsabayo
Angibuze ukhona ogolozayo noma nje ongigolombayo
Ngeke nibkekane nami none nje nizingane ey ‘khasayo
Bathi ni-Fly ngibon’ iy’mpiko ngathi nibaningi eniphaphayo
Ngiphendule iRap i Rank ukhona ofuna ukuthini
NgiQasha uCassper noKwesta ntambama ngifuna iCheck-in
Usomatekisi onemali, vele nginemali eningi
I’m ambitious and hungry ngilamba ngidle ama Artist
Ya, ya, yanzima lendaba, inkabi ibulala amajaha
Akekho ongngithinta ngeke umthinte umuntu umsaba
Kwakhala umadala wathi «La kushuni akudlalwa»
Ulambile ufuna i-Beef eNkabi asinayo i-Deal yendlala
Ushuni wenkabi awuncengi, nginiqonda nqo anginicengi
Maningazwanga ukuthi ngithini anosondela nje anginihlebi
Ibhulukw’ i-Stallment alingixegi, indaba yoSkrrSkrr angiyi ngeni
100K performance ningangitsheli ngabo 25K
Hip Hop will die when you say so, you will die when I say so
Kufa kwakho kuyaTrenda ngathi icala lakaSenzo
R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado
Angidlali when it’s cash time ngakubheka uthola i-K.O
Mina ngiyiNkalatha uShuni Wenkabi Inxakanxaka
Basukele ingadlangadla iskhondlakhondla inyakanyaka
Wena K.O uyiqhakaqhaka, ngakucela iFeature wangishayashaya
Ngakugcina uthatha iz’ngane zeskole wawudume nge Caracara
Wena Stogie T lana asikho e-Overseas naleslungu sakho esingapheli ungaidaleli isphithiphithi
Omunye ngamcela iFeature wathi ngiyabanda ngindikindiki
Bheka manje ubanda mpo wagcina i-Hit nge Tsikitsiki
Bafana nicwela ukuphapha ozongiphendula ngidonsa impama
Ningangitsheli ngesphukuphuku uNota anginaso iskhathi sohlanya
Akaphilile loyo ekhanda angasekela iNkosi yohlanga
Ufuna Beef ngikunika inkomo engakadliwa, ngathi eyentombi yomhlanga
Manje ngisese under ground, Inkabi isakhothwa ngamadlozi
Khuza om’rapper amaGold digger ngisengaba Gubhel’ umgodi
U-AKA no K.O ngagcina nithi ni Runner iJozi
Nigijimaphi ngoba asini boni, kwaphela iComrade maraton
Hip Hop ikude ukufa mangisasekhona
Ikude ukuphupha om’Rapper ngibalalisa phansi sweet dream bakude ukuvuka
Ngi under ground ngikude ukubuya
IFlow imnazi bakude ukuvutha, ngivala
NgamaBars ngeke kuLoot we angiyena uZuma
Sengiqedile nge Old School ngingena Ku New School wena-

 

[Outro: Big Zulu]

 

 

 

 

485580cookie-checkBig Zulu — 150 Bars (Ke Hip Hop Dawg)
Просмотры 79


When singing your favorite songs, do you often get confused in words? Or maybe you want to play a song, but you don’t know its full content? Do you often find it difficult to find the lyrics of the songs you like? Did the found platforms give you incorrect content? Or are you one of the big fans of karaoke, but do not always have the opportunity to visit special places?


Our portal is a unique find and your best assistant in this matter. Our platform contains a huge amount of texts for the most popular and in-demand songs. We have developed this site especially for you, for all fans and not only! You no longer have to go out to public places to have a good time! Now you can enjoy singing right from home, and any other convenient and desirable place for you! From now on, you can arrange your karaoke evenings in the most unusual locations, alone with yourself, as well as with your loved ones. There is no more need to suffer, singing the words of your favorite songs at random. Using our platform, you will greatly simplify your life, and you will be able to find multiple lyrics for songs of various genres and times, from the oldest to the latest novelties.

The database of our platform contains a large number of texts of the best and most relevant compositions of all time. On our portal you can find contents of Russian, Kyrgyz, Kazakh, Uzbek, Turkish, foreign, and even Ukrainian songs.
We regularly update our site with qualitatively selected materials, carefully checking the correctness of the content of the published texts.

Our platform is constantly updated, and thanks to its maximum functionality, it is very simple and convenient to use. You can easily find the content of any song you like using the search bar. You can also choose something new from the pre-made categories.

If you encounter any display problems or search problems while using our platform, etc., you can always contact us. A team of our qualified specialists will carefully study your appeal, and will definitely correct all the inconveniences that have arisen as soon as possible.

Read completely